Evenement - Webinar
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Webinar 'Een leesbare voorrang voor het fietsverkeer'

Webinar 'Een leesbare voorrang voor het fietsverkeer'

Labels
Aan de hand van type-oplossingen krijg je advies waar het aangewezen is fietsers voorrang te geven of waar net niet. Er wordt aangegeven hoe je met bestaande markeringen en voorrangsregels een eenduidig verkeerssysteem kan uitwerken. Er wordt gefocust op verblijfsgebieden, kernen of bebouwde kommen met een snelheidsbeperking van max. 50 km/u én me…

Aan de hand van type-oplossingen krijg je advies waar het aangewezen is fietsers voorrang te geven of waar net niet. Er wordt aangegeven hoe je met bestaande markeringen en voorrangsregels een eenduidig verkeerssysteem kan uitwerken. Er wordt gefocust op verblijfsgebieden, kernen of bebouwde kommen met een snelheidsbeperking van max. 50 km/u én met uitzondering van rotondes. 
De gemeente Brasschaat geeft uitleg hoe zij concreet aan de slag zijn gegaan met dit advies om de voorrangssituatie aan kruispunten in hun gemeente te verduidelijken. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.