Evenement - Event
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Uitnodiging | Trefmoment Brugfigurenwerking Onderwijs

Uitnodiging | Trefmoment Brugfigurenwerking Onderwijs

Labels
De Provincie West-Vlaanderen, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vonk Expertisecentrum nodigen je van harte uit op het Trefmoment Brugfigurenwerking Onderwijs. Gastsprekers zijn Ides Nicaise (hoogleraar emeritus KU Leuven en onderzoeksleider HIVA), Marie Seghers en Celine Mertens (onderzoekers HoGent). Ides Nicaise was betrokken bij tal van pro…

De Provincie West-Vlaanderen, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vonk Expertisecentrum nodigen je van harte uit op het Trefmoment Brugfigurenwerking Onderwijs. Gastsprekers zijn Ides Nicaise (hoogleraar emeritus KU Leuven en onderzoeksleider HIVA), Marie Seghers en Celine Mertens (onderzoekers HoGent).

Ides Nicaise was betrokken bij tal van projecten op nationaal en Europees niveau in de sfeer van gelijke kansen en diversiteit in onderwijs.

Marie Seghers en Celine Mertens ondern onderzoek naar het hoe en waarom van samenwerking tussen onderwijs en welzijn om gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. De resultaten vormen een pleidooi voor meer interprofessioneel denken, handelen en leren.

Nadien kan je bijpraten en van gedachten wisselen tijdens de informele lunch.

Programma :

09:00u | Onthaal
09:30u | Start programma
12:30u | Netwerkmoment met lunch
14:00u | Einde

Voor wie:

Op dit trefmoment ontvangen we alle West-Vlaamse besturen lokale en hun brugfiguren, beleidsmakers en beleidsmedewerkers:
• brugfiguren onderwijs, ook zij die geen deel van de intervisiegroepen
• beleidsmedewerkers flankerend onderwijsbleid onderwijs en/of diensthoofden van de brugfiguren
• schepen, flank onderwijsbeleid en welzijn
• burgemeesters en algemeen directeurs
• andere belangen, betrokken bij brugfigurenwerking.

 

 

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/brugfigurenwerking-onderwijs
Datum bronvermelding: 29/10/2021