KennisWest

De open kick-off Smart WaterUse : start van een collectief project rond waterrisico's
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Evenement

De open kick-off Smart WaterUse : start van een collectief project rond waterrisico's

Labels
Smart-WaterUse is een collectief project rond het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Zet slim in op waterbeheer en kom ontdekken wat dit project voor jou kan betekenen op het open kick-of event van 3 april! Flanders FOOD zal hiervoor samen werken met De Blauwe C…

Smart-WaterUse is een collectief project rond het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Zet slim in op waterbeheer en kom ontdekken wat dit project voor jou kan betekenen op het open kick-of event van 3 april!

Flanders FOOD zal hiervoor samen werken met De Blauwe Cluster, Watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent. Volgende activiteiten zullen opgezet worden:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;
  • Wateraudits bij bedrijven om inzicht te verwerven in de sectorgebonden waterrisico’s;
  • Ontwikkeling van een online smart-water tool: een WATERBAROMETER tool die in kaart brengt hoe waterbewust een bedrijf is, hoe het omgaat met waterrisico’s en hoe goed het gewapend is tegen potentiële droogterisico’s nu en in de toekomst. De waterbarometer tool voorziet een aantal scenario’s voor alternatief watergebruik alsook een voorstel voor mogelijke droogtemaatregelen
  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden ;
  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen