Laatste update
14-02-2022
Dienstverlening - Procesbegeleiding

WE-LAB for health technology and movement

WE-LAB biedt cocreatietrajecten aan waarbinnen uw product getest en naar een volgend innovatieniveau getild wordt!

Via het EFRO-project 'WE-LAB FOR HEALTH TECHNOLOGY & MOVEMENT' werden de living labs 'Bewegingslabo' en 'VIVES Zorglab' gebouwd in Brugge voor bewegings- en zorgtechnologie. Expertise van KU Leuven en VIVES wordt in deze labs gebundeld waarbij in cocreatie met bedrijven en eindgebruikers nieuwe technologieën worden ontwikkeld of verbeterd. Als bedrijf kunt u beroep doen op deze …

Bron: welab.be - 29-04-2019