KennisWest

Rapport Anders communiceren over geestelijke gezondheid
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Bericht

Rapport Anders communiceren over geestelijke gezondheid

Publicatiedatum 09/10/2019
Labels
Taal Nederlands
Bron: kbs-frb.be
In april 2017 nodigde het partnerschap (Fonds Julie Renson, Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting) de zorgverleners uit om te investeren in een genuanceerde en evenwichtige, destigmatiserende en taboedoorbrekende communicatie over psychische problemen. Dat gebeurde via een projectoproep. De oproep richtte zich tot diverse structure…

In april 2017 nodigde het partnerschap (Fonds Julie Renson, Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting) de zorgverleners uit om te investeren in een genuanceerde en evenwichtige, destigmatiserende en taboedoorbrekende communicatie over psychische problemen. Dat gebeurde via een projectoproep.

De oproep richtte zich tot diverse structuren die actief zijn in de sector van de geestelijke gezondheidszorg (ggz): ziekenhuizen, ambulante diensten, centra voor geestelijke gezondheid, partners op het vlak van sociaal-economische re-integratie, huisvesting, maatschappelijk werk.
De kandidaat-organisaties moesten bereid zijn om een traject met drie fasen te doorlopen:
• investeren in een zelfevaluatie (self assessment) van de interne beeldvorming rond geestelijke gezondheid die bij hen leeft, samen met alle medewerkers;
• op basis van de conclusies van deze zelfevaluatie een intern programma opzetten om de communicatiecultuur te verbeteren, door coaching, training op maat en andere activiteiten binnen hun zorgstructuur;
• (na de eerste twee fasen) hun ervaringen delen met andere zorgorganisaties wat betreft de effecten bij het team en bij de gebruikers.

Er konden zeventien initiatieven worden ondersteund. Zij ontvingen elk een maximale financiële ondersteuning van 15.000 euro en kregen ook een gemeenschappelijke methodologische ondersteuning door de teams van de professoren Stéphane Adam (ULg) en Ignaas Devisch (UGent). Ze namen deel aan de vorming van een lerend netwerk met inidividuele bezoeken van experts en drie intervisiemomenten (december 2017, april 2018 en november 2018). Het traject werd afgesloten met een conferentie op 21 februari 2019 in Brussel.

Dankzij deze ontmoeting, de interventies van erkende specialisten, de bijdragen van de projecthouders en een discussiepanel met daarin ervaringsdeskundigen, politici en professionals in de geestelijke gezondheidszorg, kan nu de balans worden opgemaakt van bijna twee jaar werken. We kunnen nu de belangrijkste lessen trekken uit het geheel van deze projecten, die stuk voor stuk en elk op hun manier hebben geprobeerd om de communicatie tussen de gebruikers, hun entourage en de professionals in de ggz te verbeteren. Deze publicatie haakt in op de gedachtewisselingen die op de slotdag hebben plaatsgevonden.

Bron: kbs-frb.be