Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Podcast 'Als de muren konden spreken'; Hoe gaan erfgoedeigenaars om met hun historisch pand?

Podcast 'Als de muren konden spreken'; Hoe gaan erfgoedeigenaars om met hun historisch pand?

Publicatiedatum 31-03-2021
Labels
Bron: west-vlaanderen.be
31/03/2021
Hoe gaan erfgoedeigenaars om met hun historisch pand? Met deze podcastreeks wil de dienst Erfgoed je meevoeren in de wereld van oude woonhuizen met een ziel. We laten je meegenieten van de passie van hun bewoners voor hun monument waar ze dagelijks in leven. Zo komen deze historische huizen tot leven onder de passende titel: 'Als de muren konden s…

Hoe gaan erfgoedeigenaars om met hun historisch pand? Met deze podcastreeks wil de dienst Erfgoed je meevoeren in de wereld van oude woonhuizen met een ziel. We laten je meegenieten van de passie van hun bewoners voor hun monument waar ze dagelijks in leven. Zo komen deze historische huizen tot leven onder de passende titel: 'Als de muren konden spreken'.

West-Vlaanderen is een erfgoedrijke provincie en het mag dan ook niet verwonderen dat heel wat mensen of particulieren in een historisch pand wonen en zelfs werken. Niet alle monumenten zijn kerken of publieke gebouwen, integendeel een groot aandeel bestaat uit gewone woningen, hoeven en neringen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de eigenaars en/of bewoners van deze erfgoedpanden grote behoefte hebben om ervaringen uit te wisselen hoe ze hun erfgoed kunnen beheren en onderhouden maar evengoed om hun passie te delen.

De dienst Erfgoed wil een spreekbuis en een platform bieden aan private eigenaars en hun durf om in een oud huis te gaan wonen. Velen schrikken er immers voor terug om een beschermd monument of een pand op de inventaris van het onroerend erfgoed te beheren uit angst aan allerlei regels gebonden te zijn. Waarom opteerden deze mensen dan voor een historisch pand in plaats van een nieuwbouw?

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/dienst-erfgoed/podcast-als-de-muren-konden-spreken
Datum bronvermelding: 31/03/2021