Bron: susanova.be
15-12-2021
Artikel - Persartikel

Van bedrijventerrein tot energiegemeenschap

Bron: susanova.be
15-12-2021
Publicatiedatum: 13-12-2021

Vanaf 2023 kunnen bedrijven en burgers een energiegemeenschap oprichten om samen te investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een batterij … Maar bestaan zulke energiegemeenschappen niet al een tijdje? Veel bedrijven wisselen toch al warmte uit? Frederik Loeckx, managing director van energiecluster Flux50, schept klaarheid over wat nu al wel en niet mogelijk is en waar we in de toekomst naartoe gaan.

Online raadpleegbaar
Dit is een betalend artikel
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen