Artikel - Persartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Nieuw Belgisch verblijfsstatuut voor buitenlands personeel van internationale bedrijven dat van buiten de EU in België komt werken

Nieuw Belgisch verblijfsstatuut voor buitenlands personeel van internationale bedrijven dat van buiten de EU in België komt werken

Oorspronkelijke titel België maakt filiaalhoppen voor personeel multinationals simpeler
Publicatiedatum 22-07-2021
Labels
Is artikel van periodiek De Tijd
Bron: tijd.be
22/07/2021
Multinationals als de frisdrankreus Coca-Cola en het farmabedrijf Pfizer moesten bij de verhuizing van een personeelslid naar een filiaal in een andere EU-lidstaat lange tijd telkens weer een nieuwe verblijfskaart en werkvergunning aanvragen. Een Europese regeling paste daar een mouw aan door toplui, experts en stagiairs overal in de EU te laten w…

Multinationals als de frisdrankreus Coca-Cola en het farmabedrijf Pfizer moesten bij de verhuizing van een personeelslid naar een filiaal in een andere EU-lidstaat lange tijd telkens weer een nieuwe verblijfskaart en werkvergunning aanvragen. Een Europese regeling paste daar een mouw aan door toplui, experts en stagiairs overal in de EU te laten werken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft het verblijfsstatuut nu ook in ons land bij Koninklijk Besluit mogelijk gemaakt.

Bron: De Tijd 2021-07-22 p8 (Staatssecretaris voor Asiel en Migratie)
Datum bronvermelding: 22/07/2021