Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Inagro wil eigen windturbine

Inagro wil eigen windturbine

Publicatiedatum 04-07-2019
Labels

Het provinciaal onderzoekscentrum Inagro wil een windmolen bouwen om hernieuwbare elektriciteit op te wekken. De Vlaams
Belang-fractie in de gemeenteraad toonde zich enigszins bezorgd.